Welkom op de website van Stichting S.A.N.G. (Steun- en Adviespunt voor Naasten van Gedetineerden)

We bouwen op dit moment druk aan de website, en het aftellen is begonnen per 1-1-2023 gaan wij live en kunt u hier terecht voor steun en informatie als naaste van een gedetineerde.

Naasten zoals familieleden zijn onlosmakelijk verbonden met de gedetineerde. Echter is hun positie onderbelicht in het strafrechtproces en voelen zij zich niet of nauwelijks gehoord, gekend en erkend en ervaren vaak negatieve effecten met langdurige en verstrekkende gevolgen

Bij en na een aanhouding van een lid van het gezin/familie, worden naasten direct en ingrijpend geraakt. Daarbij gaat het om partners, ouders, kinderen en anderen, die geconfronteerd worden met gevolgen van emotionele en vaak ook materiele aard. Bovendien krijgen ze te maken met een buitenwereld waartoe zij zich onverwacht en ongevraagd op een andere manier moeten verhouden.

Stichting SANG, de afkorting van: Steun- en Adviespunt voor en door Naasten van Gedetineerden, is ontstaan vanuit naasten en gelooft dat naasten, net als de verdachte / dader (na veroordeling), het slachtoffer en alle betrokken instanties, een eigen volwaardige rechtspositie in het gehele strafrechtelijke proces dienen te hebben met een wettelijke en juridische verankering.

De kracht van stichting SANG ligt in de oprechte betrokkenheid, enthousiasme en het talent van een vastberaden groep naasten en toegewijde en betrokken professionals in hun netwerk.

Stichting SANG streeft naar een wettelijke en juridische rechtspositie voor naasten op 3 vlakken:

1. Zodat er daadwerkelijk rekening met naasten zal worden gehouden door alle betrokken partijen;
2. De juiste aandacht en zorg kan worden gegeven waar zij behoefte aan en recht op hebben;
3. Het mogelijk wordt om volwaardig deel te nemen aan het proces en uitvoering van de rechtsgang.

Stichting SANG en haar vrijwilligers helpen en handelen volgens deze 5 gouden regels:

1. Iedere naaste mag er zijn en gehoord worden. Iedereen heeft recht van spreken (en daarmee de plicht om ook te luisteren).
2. Wij praten met mensen, niet over mensen of over het delict en hebben hier dus absoluut geen oordeel over.
3. Vertrouwelijkheid staat zeer hoog in het vaandel conform de AVG, De naaste bepaalt zelf wat hij vertelt en deelt.
4. Wij zijn transparant en open, we doen wat we zeggen, en zeggen wat we wel en niet kunnen doen.
5. Wij doen wat wij kunnen binnen onze mogelijkheden, maar wij kunnen niet toveren of ijzer met handen breken!

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
CONTACT